การศึกษา-สาธารณสุข » ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดอบรมให้บุคลากรห้องพยาบาล

ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดอบรมให้บุคลากรห้องพยาบาล

6 กันยายน 2019
273   0

บริษัท ผลิต​ภัณฑ์สมุนไพรไทย​ จำกัด ( ไทยเฮิร์บ )บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการอบรมหลักสูตร “
การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและการดูแลสุขภาพอนามัย ”แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 439 โรงเรียน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaiherbinfo.com/th Facebook : Herbalshopthailand
Line @ : Herbalshopthailand