ข่าวไอที » กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจับมือ CAT ให้บริการไวไฟฟรีเพื่อประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจับมือ CAT ให้บริการไวไฟฟรีเพื่อประชาชน

20 สิงหาคม 2019
59   0

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ Google Station – CAT WiFi  ณ ห้องประชุม 808  ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในทุกจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  โดย CAT จะจัดให้บริการ Google Station – CAT WiFi เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรของกรมฯ  รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงการใช้บริการ WiFi ที่มีความเร็วสูง เสถียร และน่าเชื่อถือ  ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้งานหรือการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ตั้งไว้  และเพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

สำหรับบริการ  Google Station – CAT WiFi เป็นบริการ WiFi  ในพื้นที่สาธารณะที่ CAT ร่วมกับ Google ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเชื่อมต่อ WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 30/30 Mbps ได้ฟรี  สมัครใช้ได้ง่าย โดยเมื่อเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ เปิดสัญญาณ WiFi ที่มือถือ แล้วเลือก WiFi ชื่อ “.@FreeGoogleStation-CAT” จากนั้นลงทะเบียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ก็จะสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมงต่อการล็อกอินเข้าใช้งานแต่ละครั้ง

ปัจจุบันบริการ Google Station – CAT WiFi  เปิดให้บริการแล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 60 จุด อาทิ สถานีรถไฟหัวลำโพง  ตลาดสี่มุมเมือง  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชุมชนคลองเตย  สำนักงานเขตหนองจอก  ท่าเรือสาทร   ศูนย์การค้าเมกา บางนา  สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต   ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดให้บริการ Google Station – CAT WiFi ได้ที่ https://station.google.com/intl/th_th