ไลฟ์สไตล์ » PATA จับมือ ทีเส็บ ททท. อพท. และเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 นิยามใหม่ของเมืองแห่งการท่องเที่ยว – ฟื้นฟูอดีตเพื่ออนาคต

PATA จับมือ ทีเส็บ ททท. อพท. และเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 นิยามใหม่ของเมืองแห่งการท่องเที่ยว – ฟื้นฟูอดีตเพื่ออนาคต

8 ตุลาคม 2019
654   0

PATA จับมือ ทีเส็บ ททท. อพท. และเมืองพัทยา เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมงานสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีนักพูดระดับโลกรับเชิญให้มาเป็นวิทยากรในงาน  ยกพัทยาเป็น MICE City  เมืองแห่งการประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าระดับประเทศ

การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum (PDMF) โดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association, PATA) ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ที่รวบรวมนักวิชาการอันดับต้น ๆ และผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมาพูดคุยด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย ในแง่มุมและภาพลักษณ์ที่แตกต่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จัก

กิจกรรมตลอดสองวันในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบท่องเที่ยวเชิงวิชาการ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนต่างๆ ในพัทยา ในการประชุมนอกจากจะได้พบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเต็มอิ่มแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับเมืองพัทยา และเป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพัทยาที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่เมืองพัทยาภายใต้แนวคิด Redefining a Destination – Reviving the past to reimagine the future “นิยามใหม่ของเมืองแห่งการท่องเที่ยว – ฟื้นฟูอดีตเพื่ออนาคต” โดยมีการเน้นประเด็นสำคัญที่ว่าเมืองท่องเที่ยวหลายๆแห่งกำลังเผชิญกับปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยวมีมากเกินไป ซึ่งหลายๆ เมืองต้องรับมือกับปัญหาเกี่ยวกับจัดการปัญหาที่นักท่องเที่ยวไม่อยากมาท่องเที่ยวเมืองที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมากเกินไปนี้ได้อย่างไร การประชุมครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เมืองท่องเที่ยวต่างๆ สามารถแสดงภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวในทิศทางใหม่ของเมืองนั้นๆ โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ให้มาท่องเที่ยวที่เมืองท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้

เมืองพัทยามีแนวทางความคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในทิศทางและรูปแบบใหม่ และยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวในระดับสากลที่มั่งคงและยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมหาแนวทางต่าง ๆ ในการสร้างศักยภาพทางการตลาดในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน PATA (Pacific Asia Travel Association) เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.PATA.org/pdmf

การประชุม PDMF 2019 ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และ เมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน