ไลฟ์สไตล์ » เผย 5 เคล็ดลับการทำงานสู่ความสำเร็จในองค์กร

เผย 5 เคล็ดลับการทำงานสู่ความสำเร็จในองค์กร

24 เมษายน 2020
268   0

Tellscore ผู้ให้บริการอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติง ออโตเมชัน แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อนักการตลาด แบรนด์สินค้าเข้ากับอินฟลูเอนเซอร์ ผ่านโซเชียลมีเดีย โดย สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Tellscore เปิดเผยถึงวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพและรู้จักคุณค่าในตัวเองไว้ว่า การเติบโตขององค์กร  มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การที่จะไปสู่เป้าหมายได้ ต้องมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  โดยเริ่มจากบรรทัดฐานที่ทุกคนยึดถือ 5 แกนหลัก “TS3C” คือ Teamwork – Solution – Communication – Curiosity – Change ซึ่งเป็นหลักการที่จะขัดเกลาให้ทุกคนเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรและนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

1.การทำงานเป็นทีม (Better than my way or your way. It’s our way!)

ผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 ชีวิตที่ Tellscore ให้ความสำคัญกับ “Teamwork” เพราะเราเชื่อว่า Work Flow การทำงานที่แข็งแกร่งของทีมจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างแนวทางอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติงให้ลูกค้าได้ ทำให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีความสุขและสนุกกับการทำงาน และในทุกวันของการทำงาน ควรเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา ปรึกษากันด้วยเหตุผล ให้กำลังใจ พร้อมแชร์วิธีการทำงานซึ่งกันและกัน      หากประสบปัญหาระหว่างการทำงาน จะไม่มีการกล่าวโทษคนใดคนหนึ่ง แต่จะพูดคุยเพื่อหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง และหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดจนแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองทำ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ให้งานบรรลุเป้าหมายและลูกค้าได้รับบริการอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีนโยบายพักร้อนที่ให้ออกไปหาประสบการณ์ต่างแดน ที่เรามองว่าจะสร้างทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน ซึ่งพนักงานจะนำมาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

  1. การแก้ไขปัญหา (Solution: Solution is when idea meets challenge.) 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายครั้งพบว่าลูกค้ามีความต้องการที่ซ่อนอยู่ภายในลึกๆ ดังนั้น เราจะโฟกัสที่โจทย์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก้าวไปให้ไกลกว่าความต้องการเดิมๆ โดยทีมจะมีการปรึกษาร่วมกัน มองความเป็นไปได้ และทำความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ค้นหาความต้องการ คิดและวางแผน หาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด และแสดงให้ลูกค้าเห็นศักยภาพของตัวเอง ปลดล็อกความต้องการของลูกค้าผ่าน อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติง โซลูชัน ได้ในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วง COVID-19 ที่ถือได้ว่าเราผ่านบททดสอบสำคัญ และทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จ เรียกได้ว่าเราเป็น Marketing Companion หรือเพื่อนที่แท้จริงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเอเยนซี่หรือแบรนด์ได้อย่างเต็มปาก

  1. การสื่อสาร (Communication: Communication and participation brings connection.)          

ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอกทีม ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ การที่ทุกคนสื่อสารกันนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน แต่ยังทำให้งานมีปัญหาน้อยลงส่งผลถึงความสำเร็จในการทำงาน โดยเรามักจัดกิจกรรมให้พนักงานทำร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันเกิดสำหรับพนักงาน, การเล่นบัดดี้, การแต่งตัวตามธีมในวันต่างๆ รวมไปถึงการ Work From Home ก็ยังสามารถนัดธีมแต่งตัวกันได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยล่าสุดมีการเปิดคลาสสอนการแยกขยะ ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบถังขยะของตนเอง รู้จักการแยกขยะให้ถูกต้อง ถือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงสังคมและแสดงออกอย่างจริงใจ

นอกจากการสื่อสารแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงานก็ส่งผลต่อคุณภาพงาน บรรยากาศการทำงาน  ภายในองค์กรของเรา จึงถูกดีไซน์ให้เหมือนอยู่ใน Smart Co-Working Space แต่ละทีมไม่มีกำแพงกั้น ทำให้ทุกคนสามารถเดินไปหากันและพูดคุยกันได้ มากไปกว่านั้นยังจัดให้มี Break Out Area อยู่ทั่วพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็น Private Phone Booth (ตู้โทรศัพท์สีแดง) สำหรับผู้ต้องการใช้สมาธิหรือโทรติดต่อลูกค้า,  พื้นที่สำหรับประชุมทั้งแบบเปิดโล่งและแบบปิด รวมถึง Town Hall โซนบันไดที่เป็นศูนย์กลางออฟฟิศ เมื่อต้องเรียกรวมตัวทุกคนเพื่อคุยเรื่องสำคัญ

  1. ความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Curiosity: Be observant and ask the right question.)                   

 เป็นหนึ่งในดีเอ็นเอที่มีอยู่ใน Tellscore เราสนับสนุนให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยได้อย่างเสรีด้วยการตั้งคำถาม            โดยคำถามนั้นต้องถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการหาความรู้ใหม่ๆ โดยการประชุมภายใน    หรือภายนอกทีม ทุกครั้งจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดและไม่ต้องกลับมาประชุมซ้ำ เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้เรายังสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้พนักงานสมัครและเรียนคอร์สออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานได้ เช่น การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการวางกลยุทธ์            ทางการตลาดดิจิทัล มาร์เก็ตติง รวมถึงการพรีเซนต์งานต่อหน้าคนหมู่มาก เป็นต้น

  1. พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Change: Successful people keep moving)

ในยุคที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว กระแสการมาของสื่อดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีการเร่งปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลา    วิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ คือ ต้องก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง เราจึงไม่เพียงแค่ปรับตัว แต่ยังออกตัวเร็วและนำสมัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Tellscore เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของอินฟลูเอนเซอร์และนักการตลาด หรือวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรามองเห็นโอกาสเสมอ เช่น เมื่อลูกค้าจำเป็นต้องระงับแคมเปญไว้ก่อน เราได้ทำการขยายอายุเครดิตแคมเปญให้แก่ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะเราเข้าใจดีถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องแบกรับในช่วงวิกฤตดังกล่าว

 เป้าหมายของเรา คือ ทำให้ลูกค้าเดินหน้าต่อไปได้ ทีมจึงระดมความคิดเพื่อหาทางออกที่เกิดประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเสนอไอเดียใหม่ๆ เสนอเปลี่ยนรูปแบบแคมเปญให้น่าสนใจ หรือแนะนำช่องทางอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขายสินค้าต่อไปได้

โดย 5 แกนหลัก “TS3C” ที่เราได้นำมาเปิดเผยนั้น เป็นหลักการการทำงานที่องค์กรใช้และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด จึงอยากส่งต่อแนวความคิดนี้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ หรือธุรกิจอื่นๆ นำไปประยุกต์และปรับใช้ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้

 

เรื่อง อนุสรา ทองอุไร