สุขภาพ » กลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (Wellness World) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่มบริษัทชีวา (Chiva) และแถลงข่าวการก่อกำเนิดเมืองสุขภาวะดี โครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai

กลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (Wellness World) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่มบริษัทชีวา (Chiva) และแถลงข่าวการก่อกำเนิดเมืองสุขภาวะดี โครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai

14 กุมภาพันธ์ 2023
504   0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่าวร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (Wellness World) และ กลุ่มบริษัท ชีวา (Chiva) จัดตั้ง Wellness World Chiva Corporate (WCC) เพื่อร่วมสร้างเมืองสุขภาวะดี ณ เขาใหญ่ “Wellness World Sanctuary Khao Yai” โดยจะเปิดให้บริการที่พักอาศัยแก่ผู้รักสุขภาพ เป็นเมืองสุขภาวะดีที่เพียบพร้อมไปด้วยการบริการทางสุขภาพแบบครบวงจร และยังมีโปรแกรมสุขภาพทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ (ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม) โครงการฯ ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งผลิตโอโซนอันดับที่ 7 ของโลก อย่างเขาใหญ่ โดยบริษัท Wellness World Chiva Corporate ที่เกิดจากความร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท Wellness World มืออาชีพทางด้านการรักษาโรค NCDs ลำดับต้นๆ ของประเทศไทย กับกลุ่มบริษัท Chiva ในฐานะนักออกแบบและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าในเขตเขาใหญ่

 คุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ พร้อมด้วย ดร. ภัทรพล เวทยสุภรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ชีวา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ และ แถลงข่าวการก่อกำเนิดเมืองสุขภาวะดี โครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คุณวรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการ กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

นพ.สมพร คำผง Advisory Board of GHA, GHA Standard Committee Executive Director Asia-Pacific พญ.ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย, พล.อ.ต.นพ. สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ พล.ท.ดร.พิเชษฐ คงศรี กรรมการบริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ และแถลงข่าวการก่อกำเนิดเมืองสุขภาวะดีโครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai ในครั้งนี้

โครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai คือเมืองสุขภาวะดีที่เพียบพร้อมไปด้วยการบริการทางสุขภาพครบวงจร ท่ามกลางแหล่งผลิตโอโซนอันดับที่ 7 ของโลกอย่างเขาใหญ่ โดยบริษัท Wellness World Chiva Corporate นอกจากนั้น ทางโครงการจะจัดงาน Grand Opening เพื่อเปิดขายห้องอาคารชุด และเปิดรับสมาชิกโครงการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต ในระหว่างเวลา 9.30 – 15.00 น. โดยมีคุณดู๋ สัญญา คุณากร เป็นพิธีกรรับเชิญ ในการสัมภาษณ์ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ และ ดร. ภัทรพล เวทยสุภรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ชีวา ในหัวข้อ “Wellness World Sanctuary Khao Yai : Wellness Destination of the World” จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจโครงการฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ (ลิงก์ลงทะเบียน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 094-948-3848, 065-124-4999 หรือ Line ID : 0651244999

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดี ถือเป็นหนึ่งหัวข้อหลักในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ชาติไทย ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) ถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ ได้มุ่งมั่นในการต่อสู้กับโรค NCDs ด้วย องค์ความรู้ “กินอาหารให้เป็นยา”

ของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกลุ่มบริษัทฯ โดยได้ปักหลักที่เวลเนส เวิลด์ อยุธยา (Wellness World Ayutthaya) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จนมั่นคง และเล็งเห็นว่าจะต้องขยายเมืองสุขภาวะดี (Wellness World) ที่พร้อมไปด้วยบริการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ออกไปให้ทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่โรค NCDs ลดลง

ในขณะที่ กลุ่มบริษัท ชีวา คอร์ปอเรท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี โดย ดร. ภัทรพล เวทยสุภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเอาระบบการก่อสร้างที่ล้ำสมัยมาใช้ จนประสบผลสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และสามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในราคาจับต้องได้สำหรับชาวไทย นอกจากนั้นยังมีความประสงค์ที่จะใช้ความสามารถของตนเพื่อประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับสังคมไทย

เมื่อจุดมุ่งหมายของทั้งสองกลุ่มบริษัทมีทิศทางเดียวกัน ในการที่จะรับใช้สังคมไทยทางด้านการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ทั้งสองท่านจึงตัดสินใจที่จะร่วมทุน และร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ประสบความสำเร็จเป็นสังคมสุขภาพดี โดยจะเริ่มให้การบริการเพื่อการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในเขต เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ภายใต้ชื่อโครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai (by Wellness World Chiva Corporate) เพื่อให้เกิดเป็นเมืองสุขภาวะดี (Wellness World) ที่สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป

…………………………………………………………………………………………………….

บริการรับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซด์และสื่อในเครือ มากว่า20สื่อ
อีเมล์ AMPCHNEWSTV@gmail.com ,  LINE ID : AMPCH