ท่องเที่ยว » จังหวัดยโสธร จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ” Yasothon Organic Fair ” 20 – 24 ธันวาคมนี้

จังหวัดยโสธร จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ” Yasothon Organic Fair ” 20 – 24 ธันวาคมนี้

13 ธันวาคม 2018
1204   0

 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวชม งานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ” Yasothon Organic Fair ”  ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูปกว่า 100 ร้านค้า  ชมนิทรรศการการทำเกษตรอินทรีย์ ร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร รับฟังการเสวนาเชิงวิชาการในการทำเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ พร้อมชมการการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน