ท่องเที่ยว » ท่องเที่ยววิถีชาวนา ปลูกข้าวและกินอาหารพื้นถิ่น..ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

ท่องเที่ยววิถีชาวนา ปลูกข้าวและกินอาหารพื้นถิ่น..ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

5 สิงหาคม 2020
710   0

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “จัดส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก” ขึ้น โดยได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง) โดยดึงเอาเสน่ห์ จุดเด่น อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดออกมาจัดเป็น 3 เส้นทางหลัก ๆ ได้แก่ เส้นทางที่ 1 จังหวัดสระบุรีและลพบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เส้นทางที่ 2 คือจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี ซึ่งเป็นเส้นทางอู่ข้าวอู่น้ำและอาหารปลาแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเส้นทางที่ 3 คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ซึ่งเป็นเส้นทางของงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม อันเป็นการเชื่อมโยงกับวิถีชาวนาและวิถีชีวิตชุมชน ที่บ่งบอกถึงตัวตน อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ดีงามเอาไว้ โดยผ่านเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของวิถีชาวนาในแต่ละชุมชน, ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์, ขนบธรรมเนียมประเพณี, ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาหารพื้นบ้าน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะหลังวิกฤตของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย

โครงการ จัดส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดและบอกเล่าถึงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวนาในรูปแบบใหม่ โดยไม่ได้พานักท่องเที่ยวไปเรียนรู้วิธีการทำนา อาทิ การดำนา การเกี่ยวข้าว และเรียนรู้กระบวนการทำนา หากแต่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้เห็นวิถีชีวิตชาวนาอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นวิถีชาวนาที่นอกเหนือจากการทำนา ทั้งในช่วงหลังฤดูกาลทำนา หรือช่วงว่างเว้นจากการทำนา ไปจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยวิถีของชาวนาภาคกลางตอนบน 6 จังหวัด ได้มีความหลากหลายและล้วนเป็นการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาทิเช่น งานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์ อาหารพื้นบ้าน รวมถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การทอผ้า การจักสาน หรือการปั้นตุ๊กตา เป็นต้น

Leaflet789 มีโอกาส ได้เข้าร่วมในจัดกิจกรรม สื่อสัญจร (Press Tour) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี คุณสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นทื่ชมวัฒนธรรม เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม ชิมอาหารพื้นถิ่น เพื่อร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โปรแกรม สื่อสัญจร ครั้งนี้ ได้สักการะหลวงพ่อขอม ณ วัดอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน ในอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จากนั้น ได้แวะชิมอาหารพื้นถิ่น หากินได้ยาก “เมนูข้าวหยด”  และ ขนมเปียกปูน, ขนมตาลนึ่ง สร้างความประทับใจอย่างมาก เมนูข้าวหยด คือ ตัวเส้นเรียวๆ เหมือนเส้นเกี๋ยมอี้ แต่ของที่นี่ จะแต่งสีด้วยการใช้ดอกอัญชัน สีฟ้า และ ใช้ลูกตาล ได้สีเหลืองสวยงาม เส้นนุ่มละมุน กินกับน้ำซุป ก่อนจะกินให้ปรุงรสแบบก๋วยเตี๋ยว ใส่พริกป่น น้ำปลา น้ำส้ม น้ำตาล และ น้ำมันกระเทียมเจียว  เมนูนี้ หากินได้เฉพาะที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เท่านั้น ใครอยากลิ้มลองต้องแจ้งล่วงหน้า หากไปกันเป็นหมู่คณะ จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

หลังจากชิมอาหารพื้นถิ่นแล้ว ยังได้นั่งรถอีแต๋น ไปเรียนรู้การหว่านเมล็ดข้าว เริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการฝัดข้าว นำเมล็ดเล็กและลีบออกไป แล้วยังมีวิธีการใช้ลมธรรมชาติ พัดออกในขณะที่โปรยจากที่สูง ก่อนนำไปหว่านในนาข้าว เป็นกิจกรรมที่ประทับใจมากๆ

ในจังหวัดสระบุรี มีกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ยวน โดยที่นี่ มีการจัดตั้งเป็น หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน เป็นบ้านเรือนไทยริมแม่น้ำ บ้านรูปทรงสวยงาม ในสถานที่แห่งนี้ รวมวัฒนธรรมที่งดงามไว้จัดแสดงให้ได้ชม ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรำ การทอผ้า รวมไปถึงอาหาร ซึ่งมีอาหารขันโตก ให้แขกที่มาเยือนได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย เมนู หลักๆ ก็คือ ลาบหมู แบบเหนือ น้ำพริกหนุ่ม ปลาเห็ดทอด ต้มยำไก่บ้าน แคบหมู เป็นต้น

ในละแวกใกล้ๆ กับหอวัฒนธรรมไท-ยวน ยังมีตลาดต้นตาล เป็นตลาดโบราณริมน้ำ ขายอาหารและของพื้นเมืองจากชาวบ้านมาวางเรียงรายให้ซื้อหากัน อาหารหลายอย่างน่าสนใจ เหมือนได้ไปเดินทางภาคเหนือ แล้วยังมีริมแม่น้ำให้ไปนั่งชมบรรยากาศกันชิลล์อีกด้วย

นับเป็นทริปสั้นๆ น่ารักๆ เที่ยวจบได้ภายในวันเดียว สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา ได้กินอาหารพื้นถิ่น ได้ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมชาวไท-ยวน เที่ยวตลาดน้ำโบราณ ก่อนกลับ ยังได้แวะไหว้พระขอพรที่วัดเขาแก้ววรวิหาร ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันขับรถไปไม่เกิน 5 นาที ก็ถึง  จากนั้น เดินทางกลับกรุงเทพฯ แบบสบายๆ ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย แต่ได้ความประทับใจกลับมาอย่างเต็มเปี่ยม

ในวันหยุดพักผ่อนที่จะมาถึงนี้ หากยังไม่มีโปรแกรม คิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดี อยากให้พิจารณา จังหวัดสระบุรี  จังหวัดน่ารักๆ ใกล้ๆ กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก ไปเที่ยวแบบสไตล์บ้านๆ ชิลล์ๆ สัมผัสชีวิตชาวนาไทย และ วัฒนธรรมไท-ยวน ที่สืบทอดกันมายาวนาน รับรองว่าประทับใจกันอย่างแน่นอน