การตลาด - ธุรกิจ » พาณิชย์จัดกิจกรรมกระตุ้นความเชื่อมั่น ณ กรุงไคโร

พาณิชย์จัดกิจกรรมกระตุ้นความเชื่อมั่น ณ กรุงไคโร

16 กันยายน 2020
226   0

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ชูเทศกาลอาหารฮาลาลไทย (Thai Halal Food Festival) สร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคชาวอียิปต์ พร้อมส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ พบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานได้รับความนิยม รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการซื้อวัตถุดิบของไทยกลับไปปรุงเองที่บ้านด้วย

นายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดงานเทศกาลอาหารฮาลาลไทย (Thai Halal Food Festival) ภายใต้ชื่อ“Eat Thai, Live Well / Eat Thai, Eat Halal”  เพื่อส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอาหารฮาลาลจากไทย ณ ห้าง LuLu Hypermarket ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ใน กรุงไคโร

การจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาลไทย เป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าอาหารฮาลาลที่นำเข้าจากประเทศไทย โดยภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่             การจำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลที่นำเข้าจากไทย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารฮาลาลไทย อาทิ     ข้าวหอมมะลิ อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป สับปะรดกระป๋อง เส้นหมี่ วุ้นเส้น แป้งข้าวประเภทต่างๆ แผ่นแป้งสำหรับห่อ แป้งชุบทอดเกล็ดขนมปัง เครื่องปรุง ซอสปรุงรส และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ เม็ดแมงลัก โดยยอดจำหน่ายสินค้าไทยในช่วงการจัดกิจกรรม 4 วัน ประมาณ 168,000 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 336,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์อียิปต์ เท่ากับ 2.00 บาท)

การสาธิตการทำอาหารไทยและทดลองชิมอาหารไทยจากร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ร้านอาหารไทยบัวขาว ร้านอาหารสบายสบาย และร้านอาหารบางกอก โดยได้สาธิตการทำอาหารไทยเมนูต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อวัตถุดิบภายในห้างเพื่อนำกลับไปปรุงประกอบได้เองที่บ้าน อาทิ ผัดไทย ส้มตำ แกงมัสมั่นเนื้อ แกงกุ้งสับปะรด ไก่/กุ้งชุบแป้งเกล็ดขนมปังทอด และข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น

และการจำหน่ายอาหารไทยแบบปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจากร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้ ถือเป็นการกระตุ้นยอดจำหน่ายให้ร้านอาหารไทยหลังจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์เป็นเวลาถึง 4 เดือน ทำให้ต้องหยุดจำหน่ายอาหารภายในร้าน โดยกิจกรรมนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในพื้นที่ และช่วยเผยแพร่เมนูอาหารไทยประเภทต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท้องถิ่นมากขึ้น ตลอดจนทำให้ร้านอาหาร Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) ของไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ  โดยยอดจำหน่ายอาหารไทยสำหรับร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 3 ร้าน รวม 35,100 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 70,200 บาท

“การจัดกิจกรรมเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการทำให้ผู้บริโภคท้องถิ่นได้รับรู้เกี่ยวกับสินค้าอาหารฮาลาลไทยมากขึ้นแล้ว ยังป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลจากไทยในระยะยาวในด้านความเชื่อมั่นและขายฐานผู้บริโภคใหม่ๆ ได้ในระยะยาวต่อไป” นายเถลิงศักดิ์ กล่าว

 

Email : leaflet789@gmail.com